Cîte 10 citate din 4 cărți: 21-30 septembrie 2011

21 septembrie 2011

În perioada 21-30 septembrie 2011, pe blogul România Evanghelică va fi cîte un citat zilnic din următoarele 4 cărți:

Cîte 10 citate din 4 cărți: 21-30 mai 2011

23 mai 2011

În perioada 21-30 mai 2011, pe blogul România Evanghelică va fi cîte un citat zilnic din următoarele 4 cărți:

Oameni celebri despre Biblie

19 ianuarie 2010

„Noul Testament este cea mai bună carte care a fost și va fi vreodată cunoscută în această lume.” (Charles Dickens)

„Este imposibil să conduci lumea cu dreptate fără Dumnezeu și fără Biblie.” (George Washington)

„Între coperțile unei singure cărți, Biblia, sînt toate răspunsurile la toate problemele cu care ne confruntăm azi – numai să le citim și să le credem.” (Ronald Reagan)

articolecrestine.com

Prejudecăţi despre Biblie şi mărturii care le dizolvă!

4 iunie 2009

http://fitzuicaincluj.wordpress.com/2009/06/03/prejudecati-despre-biblie-si-marturii-care-le-dizolva

Post-8 martie

15 martie 2009

Acum, că a trecut inconturnabilul 8 martie, poate ar trebui, totuşi, să reflectăm, cu seriozitate, asupra unor formule cu totul exagerate, precum: Inima unei femei este cea care face lumea să se învârtă.

Perspectiva biblică asupra antropologiei feminine este clară:

– Dumnezeu i-a zis femeii: „Dorinţele tale se vor ţinea după bărbatul tău, iar el va stăpîni peste tine.” (Genesa 3:16)

(Bărbătuşul a fost blestemat fiindcă a ascultat de glasul nevestei şi a nesocotit porunca lui Dumnezeu.)

– „După cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile.” (Efeseni 5:24)

– „Nevasta să se teamă de bărbat.” (Efeseni 5:33)

– „Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rîndul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dînd cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre.” (1 Petru 3:7)

– „Nevasta nu este stăpînă pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpîn peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decît doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi.” (1 Corinteni 7:4-5)

http://romaniaevanghelica.wordpress.com/2009/03/15/post-8-martie

Lumina (2)

4 februarie 2009

Domnul vorbeşte:

„Este prea puţin lucru să fii Robul Meu ca să ridici seminţiile lui Iacov şi să aduci înapoi rămăşiţele lui Israel. Te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci mîntuirea pînă la marginile pămîntului.”

Isaia 49:6

Lumina (1)

3 februarie 2009

Lumina luminează în întuneric
şi întunericul n-a biruit-o.

Ioan 1:5

Consider această lege a fi una dintre temeliile existenţei, unul dintre fundamentele vieţii, cea dintîi şi de pe urmă legiferare divină a cosmosului: Fiat lux!

Îmi scald ochii şi inima în această formulă pe care aş rosti-o în fiecare dimineaţă, incantaţie de amiază şi porţie de înţelepciune de seară.

Fie-mi visurile vizitate de această anamneză a fotonului, iar cotidianul invadat de curcubee de speranţă.

Sfîrşitul tuturor lucrurilor

2 februarie 2009

Sfîrşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi dar, şi vegheaţi în vederea rugăciunii.

Sîntem în clipa cînd judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Şi dacă începe cu noi, care va fi sfîrşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu?

1 Petru 4: 7, 17

Două lucruri îţi cer, Doamne

1 februarie 2009

Două lucruri îţi cer;
nu mi le opri, înainte de moarte!

Depărtează de la mine neadevărul
şi cuvîntul mincinos;
nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie,
dă-mi pîinea care-mi trebuie.

Ca nu cumva, în belşug, să mă lepăd de Tine,
şi să zic: „Cine este Domnul?”

Sau nu cumva, în sărăcie, să fur,
şi să iau în deşert Numele Domnului meu.

Proverbele 30:7-9

Casă de rugăciune

13 octombrie 2008

Pe străinii care se vor lipi de Domnul să-I slujească, şi să iubească Numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pîngărească, şi vor stărui în legămîntul Meu,

îi voi aduce la muntele Meu cel sfînt, şi-i voi umplea de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile lor de tot şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o Casă de rugăciune pentru toate popoarele.

Isaia 56:6-7

Casa lui Levi (4)

4 octombrie 2008

M-am întrebat, precum niciodată, cum de casa lui Levi a devenit un loc aşa de popular (a se citi, împreună cu îngerii: unul dintre locurile de „prim ajutor”).

Şi mi-am ARUNCAT ochii mai sus, la versetul 14. Aici, în chemarea hristică şi dedicarea imediată şi totală a lui Levi, probabil e răspunsul:

Isus… a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, şezînd la vamă. Şi i-a zis: „Vino după Mine!” Levi s-a sculat, şi a mers după El.

Casa lui Levi (3)

3 octombrie 2008

Pe cînd şedea Isus la masă în casa lui Levi, mulţi vameşi şi păcătoşi au şezut şi ei la masă cu El şi cu ucenicii Lui; căci erau mulţi care mergeau de obicei după El.

Cărturarii şi Fariseii, cînd L-au văzut mîncînd cu vameşii şi păcătoşii, au zis ucenicilor Lui: „De ce mănîncă El şi bea cu vameşii şi cu păcătoşii?”

Isus, cînd a auzit acest lucru, le-a zis: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăinţă nu pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”

Marcu 2:15-17

Din perspectiva acestor cuvinte, casa lui Levi devenise un loc de chemare la pocăinţă…

Casa lui Levi (2)

2 octombrie 2008

Pe cînd şedea Isus la masă în casa lui Levi, mulţi vameşi şi păcătoşi au şezut şi ei la masă cu El şi cu ucenicii Lui; căci erau mulţi care mergeau de obicei după El.

Cărturarii şi Fariseii, cînd L-au văzut mîncînd cu vameşii şi păcătoşii…

Marcu 2:15-16

Personaje:

– Isus
– ucenicii
– Cărturarii şi Fariseii
– Levi
– mulţi vameşi şi păcătoşi
– mulţi care mergeau de obicei după El

Ce punere în scenă! Parcă întregul univers e acolo… Casa lui Levi ca teatru, reprezentativă pentru întreaga omenire… O legănare, teatrală, a fiinţelor umane în braţele Doctorului…

Casa lui Levi (1)

1 octombrie 2008

Pe cînd şedea Isus la masă în casa lui Levi, mulţi vameşi şi păcătoşi au şezut şi ei la masă cu El şi cu ucenicii Lui.

Marcu 2:15

Nu ştiu cum mi-au CĂZUT ochii pe acest text biblic (în mijlocul unei conferinţe despre crezurile creştine) şi mi s-au LIPIT de el.

Parcă am fost deodată transportat în alte timpuri şi alte spaţii.

Dar nu vreau să spun, deocamdată, nimic mai mult.

Acum, cînd am transcris textul, pur şi simplu mi s-a părut GLORIOS.

Să cercetăm…

17 septembrie 2008

să cercetăm Scripturile (Ioan 5:39)
să cercetăm ce este plăcut înaintea Domnului (Efeseni 5:10)
să cercetăm toate lucrurile şi să păstrăm ce este bun (1 Tes.5:21)
să cercetăm toate duhurile (1 Ioan 4:1)

Sursa: Braşovul Evanghelic

Dar dacă…

15 septembrie 2008

Deodată zic despre un neam, despre o împărăţie, că-l voi smulge, că-l voi surpa, şi că-l voi nimici;

dar dacă neamul acesta, despre care am vorbit astfel, se întoarce de la răutatea lui, atunci şi Mie Îmi pare rău de răul pe care Îmi pusesem în gând să i-l fac.

Tot aşa însă, deodată zic despre un neam, sau despre o împărăţie, că-l voi zidi sau că-l voi sădi.

Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea Mea, şi n-ascultă glasul Meu, atunci Îmi pare rău şi de binele pe care aveam de gînd să i-l fac.

Ieremia 18:7-10

Se întîmplă?…

14 septembrie 2008

Se întîmplă o nenorocire într-o cetate, fără s-o fi făcut Domnul?

Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci.

Amos 3:6-7

Despre nebunie (3)

12 septembrie 2008

Cine se încrede în inima lui este un nebun,
dar cine umblă în înţelepciune va fi mântuit.

Proverbe 28:26

Despre nebunie (2)

10 septembrie 2008

Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!”
S-au stricat oamenii, au săvîrşit fărădelegi urîte,
nu este niciunul care să facă binele.

Dumnezeu Se uită de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor,
ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput,
şi să caute pe Dumnezeu.

Dar toţi s-au rătăcit, toţi s-au stricat;
nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.

Psalmul 53:1-3

Despre nebunie (1)

9 septembrie 2008

Păzeşte-ţi piciorul, cînd intri în Casa Domnului, şi apropie-te mai bine să asculţi, decît să aduci jertfa nebunilor; căci ei nu ştiu că fac rău cu aceasta.

Nu te grăbi să deschizi gura, şi să nu-ţi rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu; căci Dumnezeu este în cer, şi tu pe pămînt, de aceea să nu spui vorbe multe.

Căci, dacă visurile se nasc din mulţimea grijilor, prostia nebunilor se cunoaşte din mulţimea cuvintelor.

Dacă ai făcut o juruinţă lui Dumnezeu, nu zăbovi s-o împlineşti, căci Lui nu-I plac cei fără minte; de aceea împlineşte juruinţa, pe care care ai făcut-o.

Mai bine să nu faci nici o juruinţă, decît să faci o juruinţă şi să n-o împlineşti.

Nu lăsa gura să te bage în păcat, şi nu zice înaintea trimisului lui Dumnezeu: „M-am pripit.” Pentru ce să Se mînie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale?

Căci, dacă este deşertăciune în mulţimea visurilor, nu mai puţin este şi în mulţimea vorbelor; de aceea, teme-te de Dumnezeu.

Eclesiastul 5:1-7